Naše služby

Služby v oboru gynekologie:

Služby v oboru porodnictví:

Smluvní zdravotní pojišťovny:

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP, 111)
Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP, 201)
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP, 205)
Oborová zdravotní pojišťovna (OZP, 207)
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMVČR, 211)

Ceník našich služeb:

Vyžádané ultrazvukové vyšetření 600 Kč
Vyžádané gynekologické vyšetření 600 Kč
Liquid based Cytology 500 Kč
Cin Tec plus 1000 Kč
Vystavení žádosti o umělé přerušení těhotenství 500 Kč
Nehormonální nitroděložní tělísko (včetně zavedení) 1 300 Kč
Hormonální tělísko Rp + zavedení 300 Kč
Konzultace neregistrovaná pacientka 500 kč
Nepojištěný pacient ( vyšetření + ultrazvuk) 1000 Kč

 

Máte možnost za roční poplatek 500 Kč využít nadstandardních služeb ordinace: