Tým lékařů

MUDr. Veronika Mindžáková
lékařka

studium na 1.lékařské fakultě UK v Praze, promoce 2006

atestace v oboru gynekologie a porodnictví v roce 2011

práce na porodnicko-gynekologickém oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav do roku 2021, souběžně praxe v soukromé gynekologické ordinaci Praha - Horní Počenice

 

Lucie Flanderková
sestra

studium na Střední zdravotnické škole v Liberci, dokončeno 2008

práce v oboru praktická sestra na lůžkové rehabilitaci a na oddělení všeobecné interny v Krajské nemocnici Liberec do r. 2021